homede vrouwde presentatorde dagvoorzitterde trainercontact
Karin Ingelse

6-8-2009
Naast de dagvoorzitterschappen is het organiseren en leiden van workshops Morele Competentie, al dan niet gevolgd door het afleggen van ambtseed of belofte, steeds meer ‘core business’ geworden. Daarom vond ik het een goed idee dat element apart te benoemen onder mijn activiteiten. En zo is Integriteit.nl ontstaan.
 
Vorige maand was ik te gast op het VNG Jaarcongres. In de toespraak van de minister van Binnenlandse Zaken Guusje ter Horst kwam het onderwerp integriteit prominent aan de orde:
 
" ....Ik kom op een heel wezenlijke voorwaarde voor een betrouwbare overheid. Het is de basis van al ons handelen. En dat is integriteit. Integriteit van bestuur, van politiek en van ambtelijke organisatie. Integriteit is niet iets waar we talent voor moeten hebben; het moet in onze genen zitten. De tijd is rijp voor extra aandacht voor integriteit. Ten eerste roep ik de ambtelijke organisaties op: investeer in aandacht voor integriteit bij de medewerkers. Dilemmatrainingen, maar ook het registreren van schendingen horen hierbij .... Ten tweede is het van belang dat politieke ambtsdragers zelf van onbesproken gedrag zijn..." Minister Guusje ter Horst, VNG Jaarcongres 2009
 
Het is goed bevestigd te krijgen dat het belang van integriteit op de werkvloer nog eens benadrukt wordt door de minister. Gemeenten bekleden immers een bijzondere monopoliepositie voor wat betreft de dienstverlening naar de burger toe. Integriteit is van groot belang voor mensen die in zakelijk opzicht in een afhankelijkheidspositie verkeren. De burger heeft in relatie tot de gemeente geen andere keuze voor het aanvragen van verschillende producten dan de gemeente waar hij/zij ingezetene van is. Daarenboven verheft het feit dat de overheid gefinancierd wordt met publiek geld de noodzaak van integer gedrag tot één van de hoogste prioriteiten.
Is integriteit alleen van belang voor organisaties die vanuit publiek geld gefinancierd worden? Nee, natuurlijk niet! Voor iedere organisatie geldt dat de integriteit van de organisatie in belangrijke mate bepaald door de integriteit van de medewerkers, net zoals de integriteit van de medewerkers in belangrijke mate wordt bepaald door de integriteit van de organisatie.
 
Eerst even genieten van een paar weken vakantie en dan met enthousiasme en genoegen weer aan de slag met het geven van de workshops!

Op www.integriteit.nl is vanaf nu alles te vinden over de werkzaamheden van Karin Ingelse op het gebied van integriteit management.
Opdrachtgevers sinds 2004

opdrachtgevers

"Bekijk hier een overzicht van opdrachtgevers sinds 2003." Bekijk overzicht...
Karin Ingelse op de foto voor Runners World

televisie in Rotterdam

"Deze foto is gemaakt voor Runners' World, door Fjodor Buis. Wat was die televisie zwaar zeg, ik had 'm meegenomen van de redactie. Grappig is dat 'Droste-vrouwtje'- effect: in de televisie zie je dezelfde foto, daarin weer dezelfde foto, etc." meer over de presentator...
Crosstalk met minister van der Hoeven

dagvoorzitter

"Na haar speech over onderwijs in Dordrecht deed ik nog een korte 'cross talk' met de minister om een paar punten uit haar toespraak wat nader toe te lichten." meer over de dagvoorzitter...
Karin Ingelse tijdens de Dam tot Dam loop in 1991

hardlopen

"Hardlopen is nog steeds mijn lust en leven. Hoewel ik geen wedstrijden meer loop en zelden een marathon, denk ik er nog wel met veel genoegen aan terug. Als ik nu hardloop geniet ik vooral van de natuur, het buiten zijn en ik krijg er ongelooflijk veel energie van." meer over de vrouw...